Zastupitelstvo

Tomáš Koželuh

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: starosta, počet hlasů 52

Miroslav Dlabač

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: místostarosta, počet hlasů 45

Ing. Michaela Kolářová

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: předseda fin. výboru, počet hlasů 45

Jiří Novák

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: předseda kontr.výboru, počet hlasů 41

Milan Maňhal

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 44

Ing. Michal Truneček

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: místostarosta, počet hlasů 42

Ing. Oldřich Kníže

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 41

Martin Holub

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 49

Josef Machulda

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů  41


Finanční výbor

Předseda: Ing. Michaela Kolářová
Členové: Josef Machulda, Ing. Oldřich Kníže

Kontrolní výbor

Předseda: Jiří Novák
Členové: Martin Holub, Milan Maňhal