Výšice

Obec Výšice i se svou místní částí zvanou Chrást náležící pod správu Obecního úřadu v Myšticích je jednou z nejstarších obcí celého okolí. Z dřívějších názvů této obce uvádíme Vajšlovice, lidově Vajšovice. Následně se změnil název na Vajšice, poté na Vejšice. Je v místech, kde se objevují četné nálezy z doby laténské a halštatské.

Zřejmě tudy vedla jedna z větví kupecké stezky zvané Sever – Jih. Toto místo obývali již keltské národy, o čemž svědčí i nedaleké hradiště na kopci zvaném Hrad. V 9. až 11. století, kdy byla celá Česká kotlina postupně obsazována slovanskými kmeny se Ketlové buď vydali na západ nebo se spojili a postupně asimilovali s nově příchozími. První zmínka o této vesnici je již z roku 1045. Dlouho patřila společně s nedalekými Rakovicemi k Břevnovskému klášteru. Následně byla vlastněna celou řadou pánů (Jezevec z Rakovic, Přibík z Řesanic..). V 16. století pak patřili k Uzenicům, později do Čimelic a více jak 350 let pak patřila tato obec pod panství Drahenice. Politická obec Vejšická společně s Kožlím, Svobodkou a Ostrovem patřila svého času do okresu Březnického. Dnes trvale obývá tuto malebnou vísku posazenou mezi lesy necelá dvacítka obyvatel. V této vesnici měl chalupu i významný český herec Jaroslav Marvan.

Výšice