Vahlovice

Stejně tak jako ve vedlejších Střížovicích svědčí o dávném osídlení území, na němž osada Vahlovice leží, nálezy pocházející z doby pozdně halštatské a časně laténské. O době vzniku dnešní vesnice informace nemáme. Podle Eduarda Oberfalcera, autora Encyklopedie měst a obcí okresu Strakonice, pocházejí první zmínky o ní až z roku 1588.

V roce 1870 při zakládání rybníčka na pastvině na západ od vesnice našli občané při kopání dvě hliněné popelnice. Protože se domnívali, že v nich najdou staré mince, úplně je rozbili. V roce 1886 našel místní občan Jan Šilhavý při kopání nad rybníčkem hliněný obraz s vyobrazením rytíře, který si odnesl baron Keller ze Škvořetic.

Vahlovice

V roce 1881 byla ve Vahlovicích postavena jednotřídní obecná škola. Zdejší školský obvod byl svého času největší na okrese a pro velký počet dětí musela být později zřízena ještě jedna třída, která byla v roce 1895 přistavěna k západní části stávající budovy. Při kopání základů byly nalezeny tři lidské kostry. Podle sdělení místního rolníka Františka Ráže, který se prací zúčastnil, měla jedna z nich neobvykle velkou lebku se zřetelnou jizvou po sečné ráně. V místě tohoto nálezu stála boží muka, která byla před započetím prací přemístěna o kus dál na západ od školy, kde stojí dodnes. Jedná se o několikadílný kamenný sloup s železným křížem nahoře. Ve spodní části je vytesán letopočet 1726. V 19. století a na počátku století 20. zde existovala politická obec vahlovická, ke které patřily osady Dvoretice, Laciná, Myštice, Střížovice a Chobot. Dne 11. srpna 1919 byl tento celek rozdělen tak, že Vahlovice tvořily nadále obec pouze s Dvoreticemi a Lacinou a vesnice Střížovice a Chobot byly připojeny k nově vzniklé obci Myštice.

autorka: Alena Marhavá

 

< Seznam obcí a kontaktní údaje >