Svobodka

Svobodka je zřejmě nejmladší naší obcí. Prozatím nám dostupná zmínka o Svobodce je z roku 1770, kdy patřila k drahenickému panství.

Svobodka

 

< Seznam obcí a kontaktní údaje >