Střížovice

(dříve Střežovice, poprvé zmiňované v roce 1318) O dávném osídlení území, na němž leží dnešní osada, svědčí nálezy žárových pohřebišť ze 4. století př. n. l. a nálezy keramiky pocházející z pozdně halštatského a časně laténského sídliště.

O další historii této osady mnoho informací nemáme. V roce 1492 patřily Střížovice k blatenskému hradu. V tomtéž roce byla zahájena výstavba rybníka (1492 – 1503), k níž dal pánům z Rožmitála a Blatné svolení Vladislav II. Jagellonský. Střížovice platily dozajista za ves značně významnou, neboť rybník (dnešní Labuť) dostal jméno Střížovický a ves navíc disponovala právem várečným, které bylo jedním z nejdůležitějších a nejvýdělečnějších středověkých městských práv, jež umožňovalo vařit pivo. V roce 1609 zde byla dvě stavení, která v roce 1624 vyhořela. V roce 1648 se ves již pyšnila čtyřmi grunty a v roce 1785 zde byli tři sedláci, dva chalupníci a pastýři. V 19. století patřily Střížovice k politické obci vahlovické, od 11. srpna 1919 byly začleněny k politické obci Myštice.

Střížovice

autorka: Alena Marhavá

 

< Seznam obcí a kontaktní údaje >