Sbor dobrovolných hasičů Myštice

Na úvod je však třeba připomenout, že pod hlavičkou tohoto sboru je šest dříve samostatných sborů okolních obcí. Nejstarším ve svém okolí by byl sbor z Výšic, který byl založen před téměř 130 lety. Dále pak na přelomu devatenáctého a dvacátého století vzniklý sbor v Kožlí a na Svobodce. V tomtéž čase pak vznikl i sbor ve Vahlovicích, Dvořeticích a na Laciné. Postupem doby docházelo k vzájemnému slučování těchto sborů až do současné podoby, kdy je působnost SDH Myštice totožná se správním celkem OÚ Myštice.

Samotný sbor dobrovolných hasičů v Myšticích vznikl před sto deseti léty v roce 1898 jako sbor obce Myštice, Střížovice a Nevželice. Téhož roku byla zakoupena hasičská stříkačka od firmy Smekal na Smíchově. Měla nápis „Mištice – Nevželice“, a to „z důvodu obapolného sloučení a přátelského soužití obou osad“, jak je uvedeno ve staré kronice. O rok později byla dokončena stavba hasičské kolny.
Prvním velitelem sboru byl zvolen Josef Vejšický, rolník z Nevželic. Cvičitelem se stal pan J. Blažek, řídící učitel z Mirotic.
Kolem roku 1930 měl hasičský sbor 16 členů a velitelem byl Josef Čabrádek, rolník z Myštic. V té době byla zřízena i hasičská knihovna, která čítala 44 svazků knih historických a poučných. 

V současné době má místní sbor dvě hasičská auta a další tři stříkačky, z nichž dvě jsou již počítány jako historické. Sdružuje na 80 členů. V roce 2008 vzniklo i ženské sportovní družstvo, které v roce 2009 po vcelku úspěšném vystoupení na okresní soutěži ve Strakonicích postoupilo na krajskou soutěž do Českého Krumlova. Zde se umístily na sedmém místě z osmi. Je třeba dodat, že naše děvčata dokázala držet krok s těmi nejlepšími a že v podstatě bez jakýchkoliv zkušeností se neztratila.

Starosta SDH: Miroslav Dlabač „Mirda“
Místostarosta: Josef Machulda
Jednatel: Hana Mikešová
Velitel: Lukáš Růžička „Růža“
Zástupce velitele: Roman Mlíčko
Hospodář: Sarah Pilařová
Holka pro všechno: Honza „Miki“ Mikeš


 

Honební společenstvo Myštice a Myslivecké sdružení Labuť Myštice

stanovy


 

Veselé labutě

Jsou nepolitické občanské sdružení sdružující členy na základě jejich společného zájmu. Neformálně vzniklo v dubnu 2007. Řádně zaregistrováno pak bylo v listopadu 2007.

Cílem sdružení je pořádání společenských, vzdělávacích a kulturních akcí k posílení vědomí občanské soudržnosti, organizování sportovních a sportovně rekreačních akcí zaměřených na rozvoj všech generací, rozvíjení a navazování družebních styků se zahraničními partnery v kulturní, společenské a sportovní oblasti, vytváření podmínek i v oblasti navazování osobních přátelských vztahů, zajištění programů a organizování akcí pro děti a podpora jejich plnohodnotného života na vesnici, zapojení dětí a mládeže, střední generace a seniorů do aktivit organizovaných obcí a občanským sdružením.

Občanské sdružení se snaží realizovat vlastní projekty při naplňování programu obnovy venkova, přispívá k výraznější prezentaci obce a jejího okolí, podporuje venkovskou turistiku a úzce spolupracuje s Obecním úřadem Myštice a organizacemi regionálního rozvoje.
Cílovou skupinou zájmu jsou děti a mládež z místa působení a přilehlého regionu, střední generace a senioři a podnikatelská sféra.
Předsedou občanského sdružení je Ing. Dagmar Kočárková, místopředsedou Mgr. Jana Vavřincová a členem výboru je paní Jindřiška Koželuhová.