Poplatky platebním příkazem

Vážení občané a rekreanti,

žádáme vás o úhradu poplatků za odpadky na rok 2020 bezhotovostně, tj. převodem na účet.

Číslo účtu: 4026291/0100 Komerční banka, do poznámky pro příjemce uveďte text ve formátu

„Odpadky 2020, místní část, č. popisné / číslo evidenční“

Můžete využít níže uvedených QR kódů, u kterých je třeba opět upravit poznámku pro příjemce.

Děkujeme za pochopení!

 

Trvale žijící

350 Kč za 1 osobu za rok

Rekreační objekty

700 Kč za rekreační objekt ročně