Ostrov

Jistá zmínka o Ostrově je ze 14. století. Stávala zde tvrz na níž roku 1391 seděl jistý Hadek. Roku 1426 zapsal císař Zikmund jakémusi Otíkovi. Roku 1459 byl pánem v Ostrově nějaký Bušek Duška.

Roku 1474 se pak připomíná jakýsi Mareš se synovcem Jakubem. Nato byla ves přikoupena k Uzenicím a roku 1720 k Drahenicím.

 

< Seznam obcí a kontaktní údaje >