Nevželice

Snad nejstarší dochovaná zmínka o této osadě dříve zvané Nemželice pochází z předhusitských dob. Týkala se odvádění zádušního platu spolu se Svučicemi ke kostelu v Miroticích. Roku 1419 pak náležela osada jistému Mikuláši z Říčan a měla nějakou vazbu k Cehnicícm a faře Radomyšelské (zdroj – Siblík). Jinak nejsou o této osadě k dispozici žádné další informace.

Roku 1608 již patřily Nevželice k panství Blatná. Dlouhodobě zřejmě se samotou Chobot a s osadou Václavov tvořili jakýsi majetkový celek blatenského panství.
V 19. století pak tato osada náležela do seskupení politické obce Vahlovické (Vahlovice, Dvoretice, Laciná, Mištice, Střížovice, Chobot). Na tomto území pak ještě existoval i obvod školský, ke kterému néležely mimo uvedené ještě Václavov a Újezd. Toto seskupení bylo svého času největší na okrese.
Dne 11. srpna 1919 byl tento celek rozdělen a osada Nevželice připadla k nově vzniklé politické obci Mištické společně se Střížovicemi a částí Chobota.

 

< Seznam obcí a kontaktní údaje >