Myštice

Obec Myštice

Myštice — ƒ„manská ves“ — byla a je posazena na křižovatce 5 silnic, což byla velmi výhodná poloha. Do roku 1348 patřila jako okrajová západní obec královská k panství zvíkovskému. Roku 1348 zapsal „královskou ves Myštice (dříve Dmejštice nebo také Mišek)“ král Karel IV. hofmistru své I. manželky Blanky z Valoi, Hukovi (též Hugovi) z Dornsteinu a držiteli hrádku Křikava.

Následně pak připadla obec Jindřichu Kolmanovi z Křikavy. Jindřich tuto ves celou prodal roku 1418 (včetně dvou kmetcích dvorů v Černívsku, loukou pod Zaroždicemi zvanou Velká zatopená pak Labutí a mlýnem) panu Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína na Orlíce.

Tím se dostaly Myštice k Orlíku. Po zničení Křikavy a přilehlého kostela se farnost Černívsko na nějaký čas rozpadla. Myštice a okolní obce pak tedy připadli k farnosti do Pohoří, kde jsou dodnes.

Myštice

Rybník Labuť

Roku 1492 dal král Vladislav II. Jagelonský povolení Zdeňkovi Lvu z Rožmitála a Blatné ku stavbě rybníka u Střížovic. Ten byl také jako Střížovický nazván. Jeho původní hráz byla posazena asi o jeden kilometr blíže k Chobotu.

Dnešní hráz pak byla stavěna asi o sto let později a rybník po čase, dle svého tvaru, dostal název Labuť. Tímto rybníkem byla zatopena obec Zároždice. Vlastníci pak byli odměněni dostatečně na náhradách. Ves Myštice připadla tímto k panství blatenskému. Roku 1919 se oddělila obec Myštice se Střížovicemi a Nevželicemi od politické obce Vahlovické.

Myštice včetně rybníka Labuť v historii patřily Švamberkům, kteří měli ve svém erbu labuť, což je druhá varianta, odkud pochází jméno rybníka.

 

< Seznam obcí a kontaktní údaje >