Kožlí

Ves tato patřila ke království. Od vzniku Zvíkova pak ke královskému panství zvíkovskému. Až do roku 1323 byla v přímé správě královské komory. Do roku 1473 pak v zástavě r o ž m e b e r s k é .

V letech 1473 – 1575 pak v zástavě š v a m b e r s k é. Po roce 1492 přibila k obci i část ze zaniklé obce Zároždie (Zároždice), která byla zatopena Střížovickým rybníkem dnes zvaným Labuť. Nacházela se v zadní části tohoto rybníka. Roku 1577 prodal za 650 kop grošů míšenských Kryštof II. ze Švamberka vzdálenější vsi včetně Kožlí. Kožlí přešlo do vlastnictví švamberského listovního písaře a sekretáře Erazima G y n t h e r a z Moren. Erazim Gynther je pochován v pohřebním sklípku mirovického kostela. Již v té době ku vsi patřil velký manský statek Veverův, mlýn Kostřata a krčma vejsadní (dnes Drtina).

Kozli

 

< Seznam obcí a kontaktní údaje >