Územní plán Myštice – dokumentace pro veřejné řízení

00a_VÝROK_ÚP MYŠTICE_10052018
00b_ODŮVODNĚNÍ_ÚP MYŠTICE_10052018
01_MYSTICE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_5000
02_MYSTICE_HLAVNÍ VÝKRES_5000
03_MYSTICE_VÝKRES VPS A VPO_5000
04_MYSTICE_KOORDINAČNÍ VÝKRES_5000
05_MYSTICE_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_25000
06_MYSTICE_VÝKRES ZPF_5000
07_MYSTICE_VÝKRES ÚSES A ZELENĚ_5000

Vyvěšeno: 11.5.2018