Návrh územního plánu pro společné jednání

00a_VÝROK_ÚP MYŠTICE_18012018

00b_ODŮVODNĚNÍ_ÚP MYŠTICE_18012018

01_MYSTICE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_5000

02_MYSTICE_HLAVNÍ VÝKRES_5000

03_MYSTICE_VÝKRES VPS A VPO_5000

04_MYSTICE_KOORDINAČNÍ VÝKRES_5000

05_MYSTICE_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_25000

06_MYSTICE_VÝKRES ZPF_5000

07_MYSTICE_VÝKRES ÚSES A ZELENĚ_5000