Dvořetice

Dvořetice – místně zvané DVORETICE, nejstarší občané jinak svoji obec nenazvou.

O historii této obce toho mnoho nevíme. Kdysi ji tvořila vlastně jen jedna tvrz. Taktéž s názvem je to složité. Ze statistických pramenů a berních rul víme, že tato obec se správně má jmenovati Dvořetice.

Jeden z pramenů říká, že ves obýval lid páně Dvořatových. Druhý pramen pak hovoří o ničivém požáru asi 1 km vzálené obce Sobětice, která tímto požárem zanikla a tehdy se obyvatelé nastěhovali ku zde existující tvrzi a prostě byly ve Dvoře. Tak tedy možná Dvořetice. Původní osadu Sobětice, položenou blíže k Vahlovické hoře připomínala jen kaplička, kterou v šedesátých letech minulého století zničila spadlá při bouři spadlá lípa. Obec měla vazbu na Tchořovické panství. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století pak byla obec součástí politické obce Vahlovické.

 

< Seznam obcí a kontaktní údaje >