Změna č. 1 územního plánu obce Myštice – dokumentace k návrhu

00a_NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚP MYŠTICE_12112018

00b_ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP MYŠTICE_12112018

00c_ODŮVODNĚNÍ_PŘÍLOHA_ÚZ ÚP MYŠTICE_11122018

01_ZM1_MYŠTICE_ZČÚ

02_ZM1_MYŠTICE_HLAVNÍ VÝKRES

03_ZM1_MYŠTICE_VPS a VPO

04_ZM1_MYŠTICE_VÝKRES DI A TI

05_ZM1_MYŠTICE_KOORDINAČNÍ VÝKRES

06_ZM1_MYŠTICE_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Vyvěšeno: 23.1.2019

Územní plán Myštice – dokumentace pro veřejné řízení

00a_VÝROK_ÚP MYŠTICE_10052018
00b_ODŮVODNĚNÍ_ÚP MYŠTICE_10052018
01_MYSTICE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_5000
02_MYSTICE_HLAVNÍ VÝKRES_5000
03_MYSTICE_VÝKRES VPS A VPO_5000
04_MYSTICE_KOORDINAČNÍ VÝKRES_5000
05_MYSTICE_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_25000
06_MYSTICE_VÝKRES ZPF_5000
07_MYSTICE_VÝKRES ÚSES A ZELENĚ_5000

Vyvěšeno: 11.5.2018