Aktualizace obecní struktury obce Myštice platná od 21. 10. 2022

Zastupitelstvo Obce Myštice

 

Tomáš Koželuh

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: starosta, počet hlasů 52

 

Miroslav Dlabač

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: místostarosta, počet hlasů 45

 

Ing. Michal Truneček

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: místostarosta, počet hlasů 42

 

Martin Holub

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 49

__________________________________________

In. Oldřich Kníže

Kandidátní listinag: Sdružení NK Obce Myštice

Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 41

 

Ing. Michaela Kolářová

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: předseda fin. výboru, počet hlasů 45

 

Josef Machulda

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 41

 

Jiří Novák

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: předseda kontrolního výboru, počet hlasů 41

 

Milan Maňhal

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 44

__________________________________________

Finanční výbor

Předseda: Ing. Michaela Kolářová
Členové: Josef Machulda, Ing. Oldřich Kníže

Kontrolní výbor

Předseda: Jiří Novák
Členové: Martin Holub, Milan Maňhal

 

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Myštice dne 21.10.2022

P o z v á n k a

na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Myštice, které se koná v pátek dne 21. 10. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Myštice.

Program:

  1. Úvod
  2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
  3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  4. Volba starosty a místostarosty
  5. Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
  6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  7. Projednání a schválení odměn členů zastupitelstva obce
  8. Různé záležitosti

Starosta obce: Tomáš Koželuh

Také viz dokument UstavZO 10_2022 (pdf)

Vyvěšeno: 11.10.2022