Informace – Dešťovka

Všem je  jistě známo, že období tzv. „vodního blahobytu“ končí, protože pitné vody ubývá. Proto je zapotřebí s ní šetřit a sbírat dešťovou vodu.
Společnost KOEVER CZ ( www.koever.cz ) se touto problematikou zabývá. Vyrábí nádrže na zachytávání dešťové vody v různých objemových variantách. Jímky nebo-li nádrže jsou velice kvalitní a vyrobeny pomocí náročného procesu rotačního tváření, tzn. výrobek je z jednoho kusu bez lepených spojů.

Zachycování srážkové vody nabízí celou řadu možností jejího dalšího využití, například:

  • Zavlažování trávníku, květin a rostlin. Po připojení čerpadla a hadice můžete dešťovou vodu dobře využít pomocí stříkací pistole nebo rozstřikovače a upustit tak od zalévání konví.
  • Umývejte si auto dešťovou vodou.
  • Při použití velkoobjemových cisteren lze realizovat i připojení domácí vodárny. Pomocí této vodárny lze dešťovou vodu využít například ke splachování toalet, nebo i k provozu pračky, což se opět příznivě projeví nižšími náklady na vodu.

Nejlepší doba na pořízení nádrže na dešťovou vodu je právě teď. Díky tomu, že je spuštěn dotační program od státu s oficiálním názvem „Děšťovka“, ušetříte až 50% nákladů na koupi nádrže. Program je určen pro občany, kteří si problém s nedostatkem pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit pitnou vodu.

Žádat o dotace můžete na webu www.dotacedestovka.cz nebo Vám vše potřebné k získání dotace společnost KOEVER CZ zařídí (projekci, stavební práce, dokumenty a podání žádosti o dotaci ).

 

 

nabídka nádrží na vodu    ve  formátu PDF

Vyvěšeno: 31.5.2017

Rekonstrukce LC Kožlí – Svobodka

Tato lesní cesta byla rekonstruována za přispění dotace z EU, zdrojů SZIF a obce Myštice.

Název projektu: Rekonstrukce LC Kožlí – Svobodka

V průběhu měsíce října, listopadu a prosince 2016 byla rekonstruována lesní cesta podél Ostrovského (Mlýnského) potoka z Kožlí směrem na Svobodku. Tato cesta by měla v budoucnu navazovat na další rekonstruovaný úsek z Kožlí na Kostřatu. Tímto vznikne zajímavá trasa pro pěší a cyklisty, kteří mohou ze Svobodky až do Lučkovic putovat mimo komunikace zatížené automobilovou dopravou.

Dále je tato cesta důležitá pro obec ve smyslu správy a údržby obecního lesa, kterým tato cesta vede.

Obec se bude v budoucnu snažit vybudovat podél této cesty pomocí soustavy informačních panelů jakési infocentrum ve volné přírodě. Informační panely budou zaměřeny zejména na regionální přírodu, místní faunu a floru. Také předpokládáme umístění zajímavých herních prvků pro děti.

Viz dokument Rekonstrukce LC Kožlí – Svobodka

 

Projekt REKONSTRUKCE LC KOŽLÍ – SVOBODKA je spolufinancován Evropskou unií – viz dokument (pdf)