Aktualizace obecní struktury obce Myštice platná od 21. 10. 2022

Zastupitelstvo Obce Myštice

 

Tomáš Koželuh

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: starosta, počet hlasů 52

 

Miroslav Dlabač

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: místostarosta, počet hlasů 45

 

Ing. Michal Truneček

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: místostarosta, počet hlasů 42

 

Martin Holub

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 49

__________________________________________

In. Oldřich Kníže

Kandidátní listinag: Sdružení NK Obce Myštice

Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 41

 

Ing. Michaela Kolářová

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: předseda fin. výboru, počet hlasů 45

 

Josef Machulda

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 41

 

Jiří Novák

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: předseda kontrolního výboru, počet hlasů 41

 

Milan Maňhal

Kandidátní listina: Sdružení NK Obce Myštice
Navrhující strana: NK
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: zastupitel, počet hlasů 44

__________________________________________

Finanční výbor

Předseda: Ing. Michaela Kolářová
Členové: Josef Machulda, Ing. Oldřich Kníže

Kontrolní výbor

Předseda: Jiří Novák
Členové: Martin Holub, Milan Maňhal

 

Riggisberg – výměnný pobyt 16.–20. 10. 2018

Předpokládaná trasa

https://mapy.cz/s/38weJ

 

Aktuální poloha

https://glympse.com/04X4-30VX

Pokud máte poštovní účet u Gmail, můžete požádat o sdílení polohy prostřednictvím Google (na adresu trunecek.michal@gmail.com).

 

Volání do a ze Švýcarska není českým korunám a peněženkám příliš „nakloněno“
https://www.mobilmania.cz/clanky/prehled-pozor-na-svycarsko-drahe-je-ted-se-vsemi-tremi-operatory/sc-3-a-1338824/default.aspx

 

Kontakt na průvodce 

Petr Šípek
+420 775 31 10 80
účet WhatsApp : ano
email: sipekpetr80@gmail.com

Michal Truneček
+420 777 63 45 03
účet WhatsApp : ano
email: trunecek.michal@gmail.com
skype: trunecekmichal_cz

 

 

Návrh územního plánu pro společné jednání

00a_VÝROK_ÚP MYŠTICE_18012018

00b_ODŮVODNĚNÍ_ÚP MYŠTICE_18012018

01_MYSTICE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_5000

02_MYSTICE_HLAVNÍ VÝKRES_5000

03_MYSTICE_VÝKRES VPS A VPO_5000

04_MYSTICE_KOORDINAČNÍ VÝKRES_5000

05_MYSTICE_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_25000

06_MYSTICE_VÝKRES ZPF_5000

07_MYSTICE_VÝKRES ÚSES A ZELENĚ_5000