Myštická smeč – září 2020

5. 9. 2020 – nohejbalový turnaj trojic.
Nejen Covid vládne světem ale i sport. Na začátku září jsme si vybrali nohejbal…  

 

Pár fotek

Riggisberg – výměnný pobyt 16.–20. 10. 2018

Předpokládaná trasa

https://mapy.cz/s/38weJ

 

Aktuální poloha

https://glympse.com/04X4-30VX

Pokud máte poštovní účet u Gmail, můžete požádat o sdílení polohy prostřednictvím Google (na adresu trunecek.michal@gmail.com).

 

Volání do a ze Švýcarska není českým korunám a peněženkám příliš „nakloněno“
https://www.mobilmania.cz/clanky/prehled-pozor-na-svycarsko-drahe-je-ted-se-vsemi-tremi-operatory/sc-3-a-1338824/default.aspx

 

Kontakt na průvodce 

Petr Šípek
+420 775 31 10 80
účet WhatsApp : ano
email: sipekpetr80@gmail.com

Michal Truneček
+420 777 63 45 03
účet WhatsApp : ano
email: trunecek.michal@gmail.com
skype: trunecekmichal_cz

 

 

Rekonstrukce LC Kožlí – Svobodka

Tato lesní cesta byla rekonstruována za přispění dotace z EU, zdrojů SZIF a obce Myštice.

Název projektu: Rekonstrukce LC Kožlí – Svobodka

V průběhu měsíce října, listopadu a prosince 2016 byla rekonstruována lesní cesta podél Ostrovského (Mlýnského) potoka z Kožlí směrem na Svobodku. Tato cesta by měla v budoucnu navazovat na další rekonstruovaný úsek z Kožlí na Kostřatu. Tímto vznikne zajímavá trasa pro pěší a cyklisty, kteří mohou ze Svobodky až do Lučkovic putovat mimo komunikace zatížené automobilovou dopravou.

Dále je tato cesta důležitá pro obec ve smyslu správy a údržby obecního lesa, kterým tato cesta vede.

Obec se bude v budoucnu snažit vybudovat podél této cesty pomocí soustavy informačních panelů jakési infocentrum ve volné přírodě. Informační panely budou zaměřeny zejména na regionální přírodu, místní faunu a floru. Také předpokládáme umístění zajímavých herních prvků pro děti.

Viz dokument Rekonstrukce LC Kožlí – Svobodka

 

Projekt REKONSTRUKCE LC KOŽLÍ – SVOBODKA je spolufinancován Evropskou unií – viz dokument (pdf)