Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemník komunikacích v k.ú. Kožlí a Výšice

odb.dopr.-VV-priloha_1241415319_1_přechodná úprava – Modernizace silnic III-1754 a III-1755

odb.dopr.-priloha_1241415319_2_DIO

Vyvěšeno: 15.9.2023