VV – výjimka z podmínek ochrany – mník jednovousý

Návrh opatření obecné povahy-mník, jesen-s.z. 50527-2023

Vyvěšeno: 30.6.2023