Přerušení dodávky elektrické energie 15.6.2023 Výšice Na Parýzu 86

přerušení dodávky el.proudu