VV – stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č.II/175,III/1754 a III/1755 v k.ú. Kožlí

odb.dopravy_priloha_1159443933_0_přechodná úprava-7,5 t Kožlí, Výšice, při uz. Rakovice

priloha_1159443933_1_DIO, uzavírka Rakovice-Pohoří(2)

Vyvěšeno: 17.3.2023