Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Myštice dne 21.10.2022

P o z v á n k a

na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Myštice, které se koná v pátek dne 21. 10. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Myštice.

Program:

  1. Úvod
  2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
  3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  4. Volba starosty a místostarosty
  5. Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
  6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  7. Projednání a schválení odměn členů zastupitelstva obce
  8. Různé záležitosti

Starosta obce: Tomáš Koželuh

Také viz dokument UstavZO 10_2022 (pdf)

Vyvěšeno: 11.10.2022