Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Seznam nemov.s nedost.určitě identif.vlastníkem_priloha_1056475903_1_Myštice