- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Obec Myštice – Návrh závěrečného účtu 2021

2021 Závěrečný účet-návrh [1]

Zpráva o přezk.hospodaření 2021_20220524_0001 [2]

FIN 2-12 122021 [3]

VZZ 122021 [4]

Rozvaha 122021 [5]

Příloha 122021 [6]

Agroles-Výkaz zisku a ztráty 2021 [7]

Agroles-Rozvaha 2021 [8]

Agroles-Příloha k úč.závěrce 2021 [9]

Vyvěšeno: 20.5.2022