Oznámení výstavby nového kabelového vedení – Svobodka