Informace o konání 14.zasedání Zastupitelstva Jč. kraje 24.2.2022

Oznameni ZK 24022022