- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

TISKOPISY – Žádost o voličský průkaz, Plná moc k převzetí voličského průkazu

Žádost o voličský průkaz [1]

Plná moc k převzetí vol.průkazu [2]