OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Oznámení o konání voleb

Vyvěšeno: 21.9.2021