- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Obec Myštice – Závěrečný účet r.2020

2020 Závěrečný účet [1]

Zpráva o přezkoumání hosp.2020 [2]

Výsledovka-obec-V061-202012K01 [3]

Rozvaha-obec-V060-202012K01 [4]

Příloha-obec-V062-202012K01 [5]

FIN2-12_V040-202012K01 [6]

Výsledovka-Agroles s.r.o. [7]

Rozvaha-Agroles s.r.o. [8]

příloha k úč.závěrce 2020 [9]

Vyvěšeno: 29.6.2021