- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

FÚ pro Jihočeský kraj-Informace k dani z nemovitých věcí za rok 2021

FÚ pro Jč.kraj-VV daň z nemov.věcí2021_priloha_897762813_0_00301165_dne_0515_2100839049 [1]

FÚ pro jč.kraj-daň z nemov.věcí2021_priloha_897762813_2_Letak_HPS_2021 [2]

FÚ-daň.u nemov.věcí2021_priloha_897762813_3_Letak_slozenky2021 [3]

Vyvěšeno: 21.4.2021