- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – přechodná úprava provozu na poz.komunikacích-oprava mostu v obci Počáply

VV-priloha_878998940_0_přechodná úprava-Strabag, omezení při opravě mostu Počaply [1]

priloha_878998940_1_DIO_I-19 Počaply – most ev. č. 19-022-(12t)_250221(2) [2]

Vyvěšeno: 3.3.2021