Vyrozumění členů OVK o termínu školení – volby do ZK a Senátu PČR