Smlouva o dílo – Křesina Petr – Rekonstrukce komunikace v místní části Laciná