- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu silnic – doplnění závor na přejezdech v Blatné, u Němčic, u Sedlice Sedlice,

VV-OOP- I 20 Blatná(1rS0AH) [1]

DIO potvrzené(L8QaDp) [2]

Vyvěšeno: 22.6.2020