- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Obec Myštice – Závěrečný účet 2019

2019 Závěrečný účet [1]

FIN2-12_V040-201912K01 [2]

Výkaz zisku a ztráty_V061-201912K01 [3]

Rozvaha_V060-201912K01 [4]

Příloha_V062-201912K01 [5]

INVENTARIZACNI_ZPRAVA_2019 [6]

Zpráva o přezkumu hospodaření 2019 [7]

Rozvaha_v_plném_rozsahu-Agroles [8]

Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu-Agroles [9]

příloha k úč.závěrce 2019-Agroles [10]

Vyvěšeno: 30.6.2020