Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Nemov.s nedostatečně identif.vlastníkem – priloha_784126517_1_Myštice