- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – objízdné trasy při uzavírkách žel.přejezdů v Blatné, u Sedlice a u Němčic

VV-priloha_778203412_0_přechodná úprava-objízdné trasy, přejezdy Blatná, Němčice, Sedlice [1]

priloha_778203412_1_DIO-železniční přejezdy(2) [2]

Vyvěšeno: 29.4.2020