- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

FÚ-Veřejná vyhláška a informace k dani z nemovitých věcí 2020

VV-daň z nemov.věcí 2020-priloha_775822143_0_00301165_dne_0515_2000985114 [1]

Informace k dani z nemov.věcí 2020-priloha_775822143_1_Letak_GFR_HPS_2020 [2]

Informace k dani z nemov.věcí 2020-zasílání složenek_priloha_775822143_2_Letak_GFR_slozenky_2020 [3]

Vyvěšeno: 22.4.2020