- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 7.4.2020

Přerušení dodávky el.energie 07042020_priloha_762122788_1_eon_oznameni [1]

Přeruš.dodávky07042020-priloha_762122788_0_200121684_seznam_om [2]