INFORMACE K DANI Z NEMOV.VĚCÍ – nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020

Daň z nemov.věcí-nová osvobození 2020

Krajinné prvky-SZIF_pracoviště_JČ_kraj (2)