SMOOS – schválení a vyvěšení Rozpočtu na r.2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2023

Rozpočet DSO SMOOS na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2023 byl schválen  VH SMOOS dne 3.12.2019.

Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz

Vyvěšeno: 10.12.2019