OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-Návrh změny-výjímka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

priloha_728476792_2_B) Návrh změny opatření obecné povahy-bobr-dálkový přístup-s.z. 130079-2019

Vyvěšeno: 22.11.2019