- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin

priloha_717714732_1_Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (Pozemků) – Plakát [1]

priloha_717714732_2_Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin [2]

J+J Facility-Výzva vlastníkům pozemků [3]

Vyvěšeno: 15.10.2019