23. zasedání Zastupitelstva Jč. kraje dne 19.9.2019

23.zasedání Zastup.