- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Obec Myštice-Návrh závěrečného účtu 2018

2018 Závěrečný účet-návrh [1]

Fin2-12_V040-201812K01 [2]

Rozvaha_V060-201812K01 [3]

Výsledovka_V061-201812K01 [4]

Inventarizační zpráva [5]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 [6]

Agroles-Příloha k úč.závěrce 2018 [7]

Agroles-Rozvaha_v_plném_rozsahu [8]

Agroles-Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu [9]

Vyvěšeno: 11.6.2019