INFORMACE o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: 02.05.2019