Ida Kelarová – koncert 23.6.2019

Kelarova Ida – pozvánka na ko