- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Změna č.1 ÚP Myštice – Veřejná vyhláška

VV-vydání změny č.1 ÚP Myštice [1]

00a_NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚP MYŠTICE [2]

00b_ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP MYŠTICE [3]

01_ZM1_MYŠTICE_ZČÚ [4]

02_ZM1_MYŠTICE_HLAVNÍ VÝKRES [5]

03_ZM1_MYŠTICE_VPS a VPO [6]

04_ZM1_MYŠTICE_VÝKRES DI A TI [7]

05_ZM1_MYŠTICE_KOORDINAČNÍ VÝKRES [8]

06_ZM1_MYŠTICE_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ [9]

07_ZM1_MYŠTICE_ZÁBORY PF [10]

Vyvěšeno: 8.4.2019